Les evaluatie

Wie een grootmeester wil worden in het lesgeven, zal dat alleen kunnen bereiken door reflectie en doelgerichte oefening. Een krachtige manier voor leraren om gerichte feedback te krijgen over hun vooruitgang is het kijken naar video-opnamen van zichzelf tijdens het lesgeven. Uit onderzoek blijkt dat het kijken naar opnamen van de eigen lessen de reflectie en het lesgeven verbetert. Nog meer resultaat wordt geboekt als leerkrachten elkaar eerlijk feedback geven op hun onderwijsstrategieën. 

Met de Selfcam introduceren we een effectieve manier voor leraren om eenvoudig lesopnames te maken, te bekijken en te delen voor collegiale consultatie. Daarmee leggen we de professionalisering daar waar die hoort: in de handen van de leraar.

Toepassingen voor iedereen

Het filmen van lessen op school kan op vele manieren ingezet worden, bijvoorbeeld voor:

 • Reflectie op eigen lessen door de leerkracht
 • Collegiale consultatie
 • Coaching van (startende) leerkrachten
 • Delen van good practices
 • Bespreken van specifieke leerlingencasussen
 • Lesgeven aan thuiszitters

Inclusief drie bijeenkomsten

 • Algemene informatiebijeenkomst 
 • Starttraining met uitleg gebruik apparatuur en informatie over inzet in de les en eigen ontwikkeling
 • Tips en trucs in het geven van feedback en collegiale consultatie

Opnameapparatuur

 • iPad voor het filmen van de les 
 • SWIVL voor het volgen van de leerkracht in de les en het maken van geluidsopnamen
 • Statief voor het plaatsen van de apparatuur in de les

En verder

 • Software gebruiksklaar geïnstalleerd
 • Accounts voor het opslaan en delen van de lessen
 • Luxe koffer voor het veilig bewaren van de apparatuur
 • Ondersteuning door technische helpdesk
VWC ICT & Telecom