Beens Groep (ict & internet)

Werkend door heel Nederland op de scheiding tussen land en water, in binnensteden, op industrieterreinen en langs kanalen en rivieren, mag Beens Groep zich specialist noemen op het gebied van waterbouwkundige constructies en baggerwerkzaamheden. Dit familiebedrijf met bijna 60 jaar ervaring wordt al ruim 25 jaar bijgestaan
door VWC op het gebied van ICT. “We zijn de eerste naam in het klantenbestand van VWC…” aldus algemeen directeur Karst-Jan Beens.

Voor alle ICT-oplossingen binnen het bedrijf wordt Beens Groep al ruim 25 jaar ondersteund door VWC. Voor een
bedrijf met grote projecten verspreid door het land, is een goed werkend ICT-systeem van het allergrootste belang. Karst-Jan legt uit: “Goede communicatie is essentieel binnen ons vak. We hebben constant met verschillende partijen te maken. Als de ICT binnen ons bedrijf niet werkt, dan staan we stil. Alles moet perfect werken en daar moeten we voor honderd procent op kunnen vertrouwen.”

De persoonlijke band en het vertrouwen tussen Beens en VWC zijn volgens Karst-Jan van grote meerwaarde. “We
waren destijds de allereerste klant van VWC. En omdat we elkaar al jaren kennen weten ze precies wat we nodig
hebben. Bij problemen is één telefoontje al genoeg. Dat ontzorgen… dat hebben we nodig. Daarom zijn we al ruim 25 jaar heel tevreden!”

VWC ICT & Telecom