Een duurzame technologie

De toekomst van printing: Heat-Free Technology. Zo helpt u met uw multifunctional om milieudoelstellingen te halen. Want wist u bijvoorbeeld dat printen goed is voor 10% van het energieverbruik van het gemiddelde kantoor? Door te kiezen voor een energiezuinige printtechnologie kunt u tot maar liefst 83% energie besparen.

Het terugdringen van de opwarming van de aarde is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De EU-lidstaten hebben afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 40% lager moet zijn dan in 1990. Nederland werkt zelfs aan een vermindering van 49%. De inzet van bedrijven is hard nodig om deze milieudoelstellingen te halen. Gelukkig zien we dat veel bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Graag helpen wij hen bij het maken van de juiste keuzes.

Inkjet vs laser

Hoe dan? Printers zien er over het algemeen aan de buitenkant hetzelfde uit. Het is juist de binnenkant die wezenlijk verschilt. De vertrouwde lasertechnologie is van oudsher een van de meest toegepaste printtechnieken binnen het bedrijfsleven. Deze printtechnologie waarbij onder andere warmte nodig is om de toner op het papier over te brengen, vereist veel energie.

Bij de vernieuwende inkjettechnologie is dit anders. De zogenaamde Heat-Free technologie van Epson gebruikt geen warmte bij het printproces. Hierbij wordt de inkt door kleine schokjes door de printkop gejaagd. Het grootste voordeel is dat hierbij zeer weinig energie wordt verbruikt. Het energieverbruik is daarmee veel lager dan bij laserprinters, waarmee een grote besparing op de (stijgende) energiekosten mogelijk is.

Turn Down The Heat

Minder energieverbruik betekent minder fossiele brandstoffen. Dat betekent weer minder koolstofemissies in de atmosfeer en dus een lagere impact op de opwarming van de aarde. Dit is precies de boodschap die Epson wil uitdragen middels de samenwerking met National Geographic. VWC steunt deze samenwerking en werkt op haar beurt weer samen met Epson. Warmtebesparing is een van de beste manieren is om onze invloed op het milieu te verminderen. De keuze voor warmtevrije technologie om het energieverbruik te verlagen, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en helpt ons het smelten van de permafrost in het Noordpoolgebied te vertragen.

De voordelen van Heat-Free Technology

Met de overstap naar warmtevrije printers verbruikt u dus minder energie en kunt u de totale milieubelasting beperken. Maar de inkjettechnologie biedt meer voordelen:

 Lager stroomverbruik bespaart energie en geld
Heat-Free Technology van Epson gebruikt tot 83% minder energie, omdat er geen warmte wordt gebruikt om op te starten. Aangezien inkjetprinters geen fuser-unit hoeven te verwarmen, resulteert dit in een aanzienlijk lager energieverbruik.

 Minder vervangingsonderdelen, minder afval en dus een lagere milieubelasting
De duurzame Heat-Free printers gebruiken naast inktcartridges of -zakken vrijwel geen andere verbruiksmaterialen. Daarnaast vereisen laserprinters in vele gevallen een periodieke vervanging van de drum, de transferband en de fuser. Dankzij Heat-Free Technology produceren de inkjetprinters tot 96% minder verbruiksmaterialen dan laserprinters.

 Bespaar tijd dankzij consistent printen op hoge snelheid
Door de Heat-Free Technology hoeft de printer niet op te warmen bij inschakeling of activering vanuit de sluimerstand. Dit betekent dat de printer onmiddellijk begint met afdrukken, waardoor deze tot 50% sneller is vanuit ‘Gereed-stand’ in vergelijking tot laserprinters.

 Minder interventie verhoogt de productiviteit
De warmtevrije structuur van inkjetprinters betekent dat er minder onderdelen zijn waarin storingen kunnen optreden, waardoor minder vaak interventie nodig is.

Wanneer stapt u over op deze duurzame technologie?
Maak vandaag nog een afspraak met Wilco Kisjes voor meer informatie.

VWC ICT & Telecom